Fit met oefeningen in Roosendaalse wijken

GEPLAATST SEPTEMBER 14, 2017 ADMIN

ROOSENDAAL – Mensen in beweging krijgen; kinderen en ouderen. Dat is het doel van de fitroute die maandag in Roosendaal is geopend door wethouder Corné van Poppel. Tussen gemeenschapshuis De Wieken en sportpark Vierhoeven zijn zo’n twintig plekken ingericht om oefeningen te doen.

694

Fitroute in de Roosendaalse wijken Kroeven en Langdonk. Foto Peter van Trijen © peter van trijen/pix4profs

Voor het OVERLEGPLATFORM SPORTPARK VIERHOEVEN was het een wens om haar prachtige sportpark met haar vele sport- en bewegingsactiviteiten een meer open karakter te geven. Daardoor zou kunnen worden bijgedragen om het sportpark zich te laten ontwikkelen tot “beweeg- en ontmoetingspark” voor de Gemeente Roosendaal. Gezocht werd naar een verbindende schakel met de wijk Langdonk en Kroeven. De aanleg van een FITroute vanuit de wijk Kroeven via Langdonk naar het sportpark zou bovengenoemde wensen in vervulling kunnen doen gaan. Diverse partijen werden gezocht voor een samenwerkingsverbond om zodoende voldoende draagvlak te verkrijgen. Het verheugt mij dan ook dat we in Wijkhuis De Wieken, de basisscholen De Gezellehoek, De Kroevendonk en Het Talent, Bewonersplatform Langdonk, Zorgelooshuys, Sportservice Noord-Brabant en de Evangelische Gemeenschap Roosendaal samenwerkingspartners hebben gevonden, die aan de realisatie van de FITroute hun steentje hebben bijgedragen. Dankzij medewerking van de Gemeente Roosendaal – die ons zowel financieel als met mankracht ondersteunde – konden we een Fitroute realiseren die zowel jong  als oud uitdaagt om in beweging te komen.

Graag daag ik u uit – alleen of in groepsverband –  in beweging te komen, de in dit boekje beschreven oefeningen – in moeilijkheid variërend – uit te voeren, te genieten van de omgeving en aan het einde  een welverdiend bakje koffie te nuttigen. De echte fanatiekelingen kunnen aan het einde van de FITroute nog gebruik maken van de FIT ArenA, waarin fitness-toestellen staan opgesteld om te werken aan kracht, lenigheid, balanceren of coördinatie. Tot slot wil ik de wens uitspreken dat eenieder veel plezier en uitdaging ervaart met het lopen van de FITroute en daarmee de weg naar het prachtige sportpark Vierhoeven heeft gevonden. Het lopen van de FITroute vormt wellicht ook een mooie stimulans om verder te werken aan de eigen gezondheid, bv door lidmaatschap van een van onze (sport)verenigingen op het mooie sportpark

Vierhoeven.

Het lopen van de FITroute is geheel voor eigen risico !

RudyWeemaes VoorzitterOverlegplatform SportparkVierhoeven!