NIEUWE FIT ROUTE

WE ZIJN VOLOP BEZICH MET DE VOORBEREIDING VAN EEN NIEUWE FITROUTE.

DEZE ONTWIKKELING DOEN WE SAMEN MET MARCEL WOUTERS EN STEFAN SPRUIT.

ZE ZIJN WERKZAAM ALS BEWEGINGSAGOOG / BEWEEGAGOGIEK BIJ GROENHUYSEN.

DE ROUTE ZAL IN BEGIN 2020 KLAAR ZIJN.

WE HOUDEN U GRAAG OP DE HOOGTE.